Gebrekkige historische kennis

Prins Bernhard, opperbevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten? Wapendroppings in het Westland? Kende Doelman Lein Francke? Bevel over gewest Zuid-Holland-Zuid? Grüne Ausweise Aanslag op Rauter Prins Bernhard, opperbevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten? Citaat 33: ”De opperbevelhebber … Prins Bernhard” Commentaar Prins Bernhard was Bevelhebber Binnenlandse … Lees verder

Kenmerken van een roman

Beschrijving route vrachtwagen bij het ophalen van NSB’ers en andere details in hoofdstuk 1 en 2 Sprekend opvoeren van hoofdpersonen Gevoelens en gedachten te berde brengen Opvoeren van informanten Beschrijving van het verhoor van Francke door Doelman Het verhaal van … Lees verder

Suggestief taalgebruik

Oorlogsverleden? Doofpot? Omschrijving uniform en uiterlijk van Doelman Topje van de ijsberg Onbenullige bewakingsdiensten? Oostgaag Reden oprichting Binnenlandse Strijdkrachten Aanmelding lidmaatschap NSB door Francke Ronselen? Oorlogsverleden? Citaat 9: “…het oorlogsverleden van Zuid-Holland…” Commentaar De term ‘oorlogsverleden’ heeft een negatieve connotatie … Lees verder

Integer onderzoek

Integere houding ten opzichte van nabestaanden (i.c. kinderen van Piet Doelman) Beschrijving van het verhoor van Francke door Doelman Een anekdote als bewijs? Doelman en liquidaties Anoniem gebruik van een getuige Diskwalificatie auteurs ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’ Integere houding ten opzichte … Lees verder

Home

De publicatie van het boek ‘De afrekening’ van prof. dr. Maarten van Buuren in 2011 was de aanleiding om deze website te starten. In het boek ‘De afrekening’ worden Westlandse verzetslieden van maffiapraktijken beticht, waaronder Piet Doelman. In Trouw verscheen … Lees verder