Onzorgvuldig taalgebruik


  

Bevrijding

Citaat

11: ”…7 mei 1945, twee dagen na de bevrijding…”
14: “sinds de pijnlijke vergissing van eergisteren, bevrijdingsdag.”

Commentaar

Van Buuren bedoelt hier ‘capitulatie’. Door het woord ‘bevrijding’ te gebruiken wordt gesuggereerd dat de bevolking van Maassluis de bevrijding al had gevierd en in een daarbij passende stemming was. De Canadese bevrijders moesten echter nog komen en onzekerheid over de feitelijke situatie bleef bestaan. De Duitsers waren nog steeds aanwezig en niet ontwapend (zie ook p. 14).

Van Buuren meldt op dezelfde pagina dat de eigenaar van een vrachtwagen nog steeds zijn koplampen had afgeplakt en dat “na de bevrijding deze maatregel niet meer van kracht was.” Het feit dat de vrachtwagen nog op die manier de koplampen gebruikte, is een direct bewijs dat de bevrijding nog niet echt als realiteit werd ervaren. Zie ook: E. Slot (2012), 2.


 

Omschrijving BS’ers als ‘soldaten’

Citaat

12: diverse plaatsen
13: ”één van de soldaten”
15: “Bram Chardon… in zijn hoedanigheid als soldaat van de BS…”

Commentaar

De leden van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) worden niet ‘soldaten’ genoemd. Dit wekt de suggestie alsof zij hun militaire dienstplicht vervullen. Het waren burgers die zich na september 1944 hadden aangesloten bij het gewapend verzet met het doel een bijdrage te leveren aan de bevrijding door o.a. assistentie te verlenen. Zij gingen gekleed in overalls. Formeel maakten zij deel uit van de Binnenlandse Strijdkrachten, maar zij zullen zichzelf nooit ‘soldaat’ genoemd hebben.


 

Omschrijving NSDAP

Citaat

22: ”de Duitse Nationaal-Socialistische Partij”

Commentaar

Juist is: Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij.