Onderzoeksproject Gemeente Naaldwijk 1940-1945

Voorzijde boek 'Gemeente Naaldwijk 1940-1945'In 1995 verscheen het boek ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’. Dit boek was het resultaat van een jarenlang onderzoek door een schrijverscollectief, bestaande uit: drs. C.J.M. Bentvelzen, P.A. Smit en drs. P.A. Vreugdenhil.
De drie auteurs hebben de relevante archieven geraadpleegd en talloze personen gesproken die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt als inwoner van de gemeente Naaldwijk (inclusief Honselersdijk en Maasdijk).

Cees Bentvelzen (1952) is momenteel docent geschiedenis aan het ISW te Naaldwijk. De heer Bentvelzen heeft te kennen gegeven door tijdgebrek zijn bijdrage aan de website te moeten beperken tot het stimuleren van het historisch debat.
Peter Smit (1955) is gemeentearchivaris van de gemeente Westland en bestuurslid van de Stichting Stimulering Historische Publicaties Westland.
Piet Vreugdenhil (1955) studeerde o.a. geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1989 cum laude afstudeerde. Hij was tot 2004 werkzaam in het voortgezet onderwijs, o.a. als docent geschiedenis en maatschappijleer. Sinds augustus 2004 is hij algemeen directeur en sinds 2010 bestuurder van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland. Hij is voorzitter van de Stichting Stimulering Historische Publicaties Westland.

De publicatie van het boek ‘De afrekening’ van prof. dr. Maarten van Buuren is aanleiding geweest om als schrijverscollectief weer actief te worden en deze website te starten. De auteurs zijn namelijk van mening dat Van Buuren op veel punten een onjuist beeld schetst.

Bij de totstandkoming van deze website kregen de auteurs technische ondersteuning van Ben Tetteroo, vrijwilliger bij het Historisch Archief Westland.

Van het boek ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’ zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar in boekhandel Vingerling en bij het gemeentearchief te Naaldwijk.