Lemniscaat publiceert ‘De afrekening’ online

Sinds kort is ‘De afrekening’ digitaal beschikbaar. Uitgeverij Lemniscaat heeft deze stap gezet omdat het “hoog tijd wordt voor een serieus debat over het gewapend verzet”. Het schrijverscollectief ondersteunt die oproep van harte.

Lemniscaat heeft ons laten weten vooral voor NIOD of het dagblad Trouw een rol weggelegd te zien om dit debat te organiseren. Wat ons betreft hoeven wij hier niet op te wachten. De uitnodiging aan de heer Van Buuren om met de bronnen op tafel in het gemeentearchief te Naaldwijk in kleine kring het gesprek aan te gaan, wordt bij deze herhaald.

Opvallend is dat in de digitale versie van ‘De afrekening’ de kapitale fout over de datum 24 april 1945 in plaats van 24 februari 1945 niet is gerectificeerd. Het lijkt een simpele tikfout, maar dat is het niet. Van Buuren baseert zijn theorie over een gekanteld machtsevenwicht voor een belangrijk deel op deze (foutieve) datum. Helaas is ook de evidente fout rond het gestolen varken niet hersteld. Het zijn slechts twee voorbeelden van onzorgvuldig bronnengebruik die nu al verschillende keren zijn gemeld. Het blijft een raadsel waarom Van Buuren deze aantoonbare fouten niet wenst te herstellen. Zie voor een nadere uitleg hierbij ons commentaar op deze website.

De uitgever van het boek, de heer J.C. Boele van  Hensbroek,  heeft per e-mail verklaard zelfs de bovengenoemde evidente fouten van Van Buuren niet te willen herstellen. Dat zou namelijk betekenen dat we ons “verliezen in details in plaats van de discussie over de grote lijnen te willen voeren”. Het blijft ons een raadsel hoe een uitgever genoegen kan nemen met evidente onjuistheden in een boek dat onder zijn verantwoordelijkheid is uitgegeven.

Plezierig is overigens dat het notenapparaat in ‘De afrekening’ nu wel op eenvoudige manier toegankelijk is gemaakt. Blijft staan dat zijn weergave van de noten nog steeds niet voldoet aan de eisen die een historicus hieraan dient te stellen.

Reacties zijn gesloten.