Gebrekkige historische kennis


Prins Bernhard, opperbevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten?

Citaat

33: ”De opperbevelhebber … Prins Bernhard”

Commentaar

Prins Bernhard was Bevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten.


Wapendroppings in het Westland?

Citaat

90: ”…een overvloed aan wapens die door de lucht werden neergelaten in de Westlandse polders.”
98: ”Het drassige en ontoegankelijk Westland was een ideaal oord voor het afwerpen … van wapens.”

Commentaar

G.J. van Ojen, De Binnenlandse strijdkrachten, deel 1, 411, spreekt over de Achterhoek, Drenthe, Friesland, Utrecht, Noord-Holland en de Veluwe als gebieden waar wapendroppings plaatsvonden. Westland is niet gebruikt voor geallieerde wapendroppings. Een flink deel ten noord-oosten van Naaldwijk was trouwens onder water gezet. Grote delen waren ook voorzien van ‘Rommel-asperges’ (zie: Gemeente Naaldwijk 1940-1945, 165). Ook de nabijheid van Vesting Hoek van Holland maakt wapendroppings in dit gebied erg onwaarschijnlijk. Van Buuren noemt overigens zelf dat de Zuidbuurt tussen Maassluis en Vlaardingen vol afweergeschut en zoeklichten stond (101). Niet echt een gebied voor wapendroppings, lijkt me.

Jacob Doelman (1926) noemt in zijn verzetsherinneringen (zie: Verzetsherinneringen WO II ’40-’45, p. 7) dat hij met anderen enkele malen in de herfst van 1944 in de polder heeft gelegen om gedropte wapens op te vangen. “Om de een of andere reden ging dat toen niet door.” Het zal hier hebben gegaan om de polder ten oosten van Maasland.

Gertjan van de Velden meldt (december 2012) dat in de polders rond Overschie en Terbregge wapen- en ook voedseldroppings hebben plaatsgevonden. Zijn bron was o.a. Piet van der Kooij, een lid van de groep van Gerrit Wagner. “Piet van der Kooij (alias Piet Meijboom) gaf het gewapend verzet wapenles in de kluis van de Nutsspaarbank aan de Korte Boonestraat. Hier werden de wapens en munitie voor de Binnenlandse Strijdkrachten verzameld. De wapens werden door de RAF gedropt in Rotterdam Overschie of Terbregge en door de BS naar Maassluis gebracht. Tegen het einde van de oorlog lag de bankkluis vol met Engelse wapens voor de Binnenlandse Strijdkrachten. In de bestuurskamer werd wapenles gegeven en in de kelder schietinstructies gegeven aan leden van het Maassluise verzet. Bij de bevrijding van Maassluis was Piet van der Kooij lid van de Binnenlandse Strijdkrachten.”


Kende Doelman Lein Francke?

Citaat

205: ”Doelman kende Francke niet…”

Commentaar

Het is goed mogelijk dat Doelman Francke niet persoonlijk kende. Het is echter zeer aannemelijk dat Doelman over Francke gehoord had. Vader en zoon Francke hebben op de arrestatielijst gestaan die door de Binnenlandse Strijdkrachten in Maassluis is opgesteld. Over de samenstelling van deze lijst moet overleg gevoerd zijn met Doelman – als districtscommandant.


Bevel over gewest Zuid-Holland-Zuid?

Citaat

155: ”…het district Zuid-Holland-Zuid, waarover hij en hij alleen [i.c. Doelman] het bevel voerde.”

Commentaar

Van Buuren kent zijn bronnen ziet. Van Ojen (1972) en Van der Pauw (1995), 314 en 328, maken geen melding hiervan. Het Westland werd omstreeks 1 februari 1945 toegevoegd aan gewest 14 en wel als district 3, Vlaardingen-Westland. Ook op p. 131 vergist hij zich in de naam van het district.


Grüne Ausweise

Citaat

66: ”Doelman maakte zich heel kwaad over de invoering van deze groene kaart. Ik begrijp dat niet goed… Kwam Doelman als varkensboer niet in aanmerking…?”

Commentaar

Van Buuren maakt duidelijk dat hij niets begrijpt van het fenomeen ‘Grüne Ausweise’. GN40-45, 112 en 113, geeft helder aan waarom het verzet zich principieel kwaad maakte over deze ausweisen. Zie ook: E. Slot (2012), 12 en 13.
En overigens: Doelman was geen varkensboer, maar tuinder. Misschien had hij wel een varken, zoals bijna elke tuinder toen had.


Aanslag op Rauter

Citaat

VB2, 321: “…in 1943…”

Commentaar

Joke Scheepstra merkt terecht op dat Van Buuren zich vergist. De aanslag op Rauter bij Woeste Hoeve vond plaats op 7 maart 1945. De represaillemaatregelen van de Duitsers waren verschrikkelijk.
Lees reactie van Joke Scheepstra op de 2e druk van ‘De afrekening’ op de website van de Documentatiegroep ’40-’45.