Bronnen en artikelen

Archivalia

 • Verzetsherinneringen WO II ’40-’45, door leden van Vereniging Voormalig Verzet LO-LKP Vlaardingen Westland, Gemeentearchief Naaldwijk

 

 

 

Relevante literatuur

 • C.J.M. Bentvelzen, P.A. Smit, P.A. Vreugdenhil, ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’ (1995). Aangehaald als GN40-45.
 • F. de Boer, ‘Een na-oorlogse moord in mei ’45. De aanslag op mr. H. de Boer’ (2006)
 • Bart van der Boom, ‘Den Haag in de Tweede Wereldoorlog” (1995)
 • M. van Buuren, ‘De afrekening. Ontmaskering van het gewapend verzet’ (2011). In deze website aangehaald als VB.
 • M. van Buuren, ‘De afrekening. Ontmaskering van het gewapend verzet. Nieuwe, uitgebreide editie’(2012). In deze website aangehaald als VB2.
 • M. Diederichs, ‘Wie geschoren wordt moet stil zitten. De omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen’ (2006)
 • K. Groen, ‘Er heerst orde en rust…; chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945’ (1979)
 • ‘Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP’ (1979)
 • E.J. Jansen, ‘Vlucht 648. Het relaas van een op 26 september 1944 boven het Westland neergeschoten Amerikaanse bommenwerper met haar elfkoppige bemanning’ (1985)
 • W.H. Kemmers (red.), ‘Van crisis tot kracht. Bond Westland 1889-1694’ (z.j.)
 • J. Meijer, ‘Maasland en Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. Het leven van twee plattelandsgemeenschappen in vijf donkere en moeilijke jaren’ (z.j.)
 • G.J. van Ojen, ‘De Binnenlandse Strijdkrachten’ (1972)
 • J.L. van der Pauw, ‘Guerilla in Rotterdam. De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945’ (1995)
 • J.L. van der Pauw, ‘Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog’ (2006)
 • Rebel, ‘Het mes op de keel. Een Westlands dorp in Bezettingstijd’ (1946)
 • G.M.T. Trienekens, ‘Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945’ (1985)
 • V. Ph. Valstar, ‘Geschiedenis van de Fruit- en Groentenveiling “Naaldwijk” 1890-1945’ (z.j.)

Links

www.uu.nl/gw/medewerkers/MBvanBuuren/0
Via deze link vindt u de biografie en de lijst van publicaties van prof. dr. Maarten van Buuren.

Zie ook: